Welkom in Egypte

Bel ons:00201224789162

Midden Egypte.

El Minya

Het oude rijk met zijn piramiden en gemetselde of in de rotsen uitgehouwen,Mastaba `s in de dodensteden bij Memphis wordt meer naar het zuiden bij lisjt,Dahsjoer en Hawara opgevolgd door de begraafplaatsen van het midden rijk en geheel in het zuiden tenslotte door die uit het nieuwe rijk,met de tempels te luxor en Karnak als eidpunt,waarna naar het westen wordt omgebogen.Hier vinden wij uit deze zelfde tijd de dodensteden in de westelijke gelegen woestijngebieden.daarna naar het noorden naar de Delta trekkend ziet men uit de laat-Egyptische tijd  vooral bouw- en kunstwerken om tenslotte in Alexandrie van Egypte`s Historie afscheid te nemen.

Bani Hassan

De graven van bani Hassan zijn heel beroemd vanwege  hun afbeeldingen van de worstelaars,spelen en dansen.Geheel nieuw was de uitbeelding van worstelwedstijden in de graven  van Cheti(17) en het graf van Baket ( N 15) ze waren vader en zoon en zijn allebei gouwvorst geweest tijden de 11 e Dynastie.Op een groot aantal registers onder elkaar ziet u de worstelaars in Aktie,ze naderen elkaar en taxeren elkaar passen grepen toe en omstrengelen elkaar,Alle toegestane en niet toegestane kneepjes van het vak toepassend.Als het stokkende afdraaien van het een oude film uit het begin van het begin van de Cinema volgen de bewegingen op de registers in stadia elkaar op.zo levendig dat men ze met hun speelse gebaren,Lichte stappen,zwaaiende eb tillende gebaren en worpen als het ware hoort kreunnen en hijgen.Omwille van de duidelijkheid is van  elk worstelaarspaar de een rood en de andere zwartt geschilderd.Meer dan 120 keer stellen ze,steeds in de wisselende houdingen ,hun tegenstanders aan het kaak.

Uit het graf van Chnoemhotep zien wij de tafereel van de Hykos de Semieten karavaan.Vreedzame woestijnreizigers uit het verre Palestina trokken langs de Nijl naar de gouwvosrten,Mannen en vrouwen en kinderen,met steenbokken en een of twee zwaar beladen ezels.Zij zijn  karakteristiek afgebeeld naar kleding,haardracht en bewapening,Ze hebben ook de typtische kromme neuzen.

Tell el amarna

Hier speelde zicheen uitzoderlijke episode van de Egyptische geschiedenis af.Tel- El amrana was de hoofd stad ten tijd van de Koning Amenhotep de vierde( Ekhnaton),In zijn vijfde regering jaar verliet hij luxor stad en stichtte een nieuwe hoofdstad, AchetAton.( Horizon van Aton) Hij verhief de god Aton tot  enige god van heel Egypte en bouwde een tempel voor hem

Amaran light ongveer 12 k.m ten zuiden van Malawi en bestaat uit twee dorpen gelgen in het noorden en het zuiden van het dal.Na de dood van Ekhanton keerde zijn vrouw terug naar Luxor.Er zijn 25 rotsgraven voor de hoge ambtenaren uitgekapt.maar ze zijn niet allemaal geopend voor het publiek.Uit wat er van de gebouwen e fresco`s is overgeleven valt op te maken datAkhetaton een kleurige,Vrolijke stad moet zijn geweest.in zijn poetische Hymne aan de zon,gevonden in het graf van Ay,Zegt de farao( omdat gij zijt verrezen,Rusten alle dieren en het vee in hun weiden en dragen,de bomen en groene kruiden bladeren en bloemen, de vogels vliegen uit van hun nesten en vleugels prijzen U .Ka terwijl ze vliegen.de  schapen e geiten van alle soorten pringen vrolijk rond.in 1912 heeft een duitse archeoloog ludwig Borchard de buste van Nefertiti  in een Atelier van Tuthmoses en beeldhouwer uit Amarna,Zijn veel van de dergelijke beelden gevonden.van de 19 zuidelijke graven, die ongveer 8 k.m van de aanlegplaats liggen, is dat van Ay het mooiste. het werd gebouwd tijdens het leven van Ay,maar is nooit gebruikt.Ay is begraven in Thebes.het graf van Ekhanton ligt in een wadi 6 K.m ten oosten van de stad.

 

De Amerikaans Egyptoloog James H.Breasted noemde Ekhanton de eerste idealist ter wereld, de eerste monotheist en de eerste profeet van het internationalisme

Hermopolis

8 K.m ten noordenwest van Mallawi liggen bij het  dorpje El -asjmoenein, de rest van de oude stad Chmoen( dat bekent de stad van de acht goden) volgens de mythologie van Khemenu werd de wereld door vier godenparen geschapen ,Later Khnoum werd de Cultus centrum van Thot,die volgens de oude geloof de god van het schrift , kennis, de wetenschap en de wijsheid.,de grieken stelden hem gelijk aan Hermes en noemden de stad Hermopolis,de heilige dieren van Thot waren de ibis en de baviaan.De ptolemaeers identifeerden Thot met de griekse god Hermes,Vandaar Hermopolis.Behalve de baviannen is het enige chte  monumenten hier zijn 5 e-eeuwse chrsitielijke basiliek met slanke graniet zuilen. afkosmtig van een oudere tempels Ptolemaieische tempel.

 

Toena al-Gebel.

Gelegen bij een kleine dorpje,is iets meer over.hierkunnen wij zien de grens steles van de koninkrijke stad Achet Aton,de steles laten de afbeelding vanb akhnaton en Nefertiti Zien met hun dochters, die de zon aanbidden.De hoogtepunten van de Necropolis zijn de catacomben,ooit lagen de zuilengangen vol schedels van bavianen en Ibissen,dieren gewijd aan Thot.Hoewel maar een paar gangen toegankelijk zijn,het indrukwekkendeste is het Graf van Petosiris,gewijd aan een hoge priester van Thot en ontwopren als tempel,de schildering binnnenin laten een mengsel zien van de twee culturen:Typtische Egyptische scenes maar figuren dragen griekse kleiding.en het graf van Isadora een vrouw die rond 120  V.C in de Nijl verdronk.haar mummie is heel goed geconserveerd er is geen aanwijzingen dat haar lijk gebalsemd is, de droge woestijnlucht heeft het geconserveerd.